Förstasidan      Om captus tidning       arkiv      kontakt      extra      länkar      annonsera

Nu skruvar vi ur glödlampan

Nummer 117 av Captus Tidning blev det sista. Energin och plånboken räckte helt enkelt inte till. Så vi torkar trycksvärtan från väggarna och spiller vårt sista bläck.

Sedan starten 2005 har Captus Tidning publicerat över sex hundra artiklar: essäer, debattartiklar, tillbakablickar, krönikor, intervjuer, personporträtt och, förstås, en och annan dikt. Allt detta förblir tillgängligt för den intresserade, åtminstone tills vidare. För trogna läsare av Torbjörn Kvists kåserier är vi glada att berätta att första boken i vad som väntas bli en spiontrilogi, Gulag Inc., är nyss utkommen. Redaktionen riktar sitt tack till läsare såväl som skribenter. På återseende. T.T.F.N. (ta-ta for now).